Peletovacia linka

Pelesko

 

 

 

 

 

 

Môže mať odpad dva životy?

Peletovacie linky riešia situáciu s odpadom, ktorý vzniká na farme, v záhrade alebo v poľnohospodárskych podnikoch. Hnoj premenia na palivo, ktorým je možné vykurovať, prípadne ho predávať. Z hnoja je možné vďaka linke vytvoriť aj hnojivo a opätovne ho použiť pri svojom podnikaní. Peletovacie linky môžu využívať aj obce či mestá na likvidáciu biologického odpadu. Linky vieme prispôsobiť na mieru a podľa požiadaviek. Odpad dostane vďaka linke Pelesko šancu na druhý život.

 

 

 

 

 

 

 

Peletovacie linky predávame

už od 6 100 € bez DPH

 

Pozrieť a kúpiť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vráťte sa späť a prečítajte si

viac o ďalších projektoch

 

Späť na projekty